IndenforUdenfor

Få professionel hjælp til at lave statiske beregninger

Er du håndværker, og skal du snart i gang med mere eller mindre omfattende statiske beregninger?

Medmindre du er uddannet ingeniør eller noget lignende, så er det ikke sikkert, at du kan klare at lave disse beregninger selv. Da kan det være helt essentielt med hjælp fra professionelle.

Hvis du har brug for assistance, så læs med her. Vi guider dig igennem, hvordan du sikrer dig den bedst mulige hjælp.

Har du brug for at få lavet statiske beregninger?

Er du i tvivl om, hvorvidt det er nødvendigt at få lavet nogle statiske beregninger i forbindelse med det byggeprojekt, som du netop skal til at påbegynde? Så læs med her.

Der er i mange tilfælde brug for statiske beregninger af en konstruktionsingeniør. Statiske beregninger indebærer nemlig beregninger indenfor alt, som har med lastpåvirkede, stillestående elementer at gøre. Dette kan være fx søjler, spær, vægge, lofter, altaner, fundamenter og lignende. Disse vigtige beregninger udføres for at sikre, at et byggeri er i ligevægt.

På denne måde er de nødvendige med stort set alle større byggeprojekter, idet der her vil indgå statiske elementer. Spørgsmålet er så bare, om det er beregninger, som er så simple, at du selv vil kunne lave dem, eller om du fx har brug for hjælp fra en konstruktionsingeniør.

Få hjælp af en rådgivende konstruktionsingeniør

Hvis du er håndværker og har mange jobs, som indebærer statiske beregninger, så vil det helt sikkert kunne betale sig med hjælp fra en rådgivende konstruktionsingeniør. Det samarbejde, som vil kunne opstå, mellem et håndværkerfirma og en konstruktionsingeniør er i mange tilfælde et glimrende samarbejde.

På den lange bane kan det sandsynligvis betale sig for dig som håndværker, eller hvis du har et håndværkerfirma, at I har en tilknyttet ingeniør, som laver al jeres arbejde for jer. På denne måde kender I hinandens procedure, og I kan få nogle rutiner sammen, som over tid vil lette og effektivisere arbejdet.

Forskellige former for last

Som sagt så omhandler statiske beregninger læren om ligevægt af lastpåvirkede elementer. Herunder taler om forskellige former for last. En last er noget, som påvirker konstruktioner. En last er ofte en form for vægt.

En type last er det, som man kalder egenvægt. Når du bygger en konstruktion, så vejer denne noget i sig selv, og konstruktionen skal naturligvis være særligt designet til at kunne bære sin egen vægt.

Derudover taler man også om nyttelast, som er den last, som påvirker en konstruktion, når denne bruges. Dette kan fx være af mennesker, biler eller dyr.

Udover egenvægt og nyttelast arbejder man også med naturlast og ulykkeslast. Det er alle disse elementer, som må tages i betragtning i de statiske beregninger.