IndenforOmkring husetUdenfor

3 gør det selv projekter, som kan forbedre din bolig

Der findes flere forskellige måder at forbedre din bolig på. Det kan eksempelvis være udskiftning af døre og vinduer, ny isolering, grønnere energi og lignende. Det er altid en god ide at udføre forbedringer på din bolig, særligt hvis du overvejer at sælge den.

I denne artikel kommer vi ind på nogle af de tiltag, du kan investere i, som vil forbedre din bolig.

Mange boligejere overvejer nye døre og vinduer

I en undersøgelse lavet i 2016 indrømmede hele 66 procent af boligejerne, at de havde overvejet at lave forbedringer på deres bolig. Den ting, som flest boligejere overvejede, var, at få nye døre og vinduer i huset.

Dette er en rigtig god investering på særligt ældre boliger, hvor isoleringsevnen formentlig er svækket. Når du skal have nye døre og vinduer, skal du være opmærksom på, at du vælger nogle med dobbeltisoleret glas. På denne måde energioptimere du dette område af dit hus.

Over 12% vil have ny isolering

I undersøgelsen svarede over 12% af boligejerne også, at de godt kunne tænke sig at isolere yderligere i boligen. Dette er en utrolig populær energioptimering af dit hus, hvor du typisk kan vælge mellem tre forskellige isoleringstyper. Der er gulvisolering, loftisolering og hulmursisolering. Alle tre typer er rigtig gode investeringer.

En stor del af husets varme forsvinder gennem gulv og loft. Derfor er det også naturligt at øge isoleringen i disse områder. Det er som regel nemmere at øge loftisoleringen end gulvisoleringen, da gulvet skal skiftes, hvis du skal have mere gulvisolering. I forhold til hulmursisolering, så er dette ofte en investering, der foretages på ældre huse, hvor isoleringen i væggene er utilstrækkelig. Her kommer en specialist i området ud og sprøjter et isolerende materiale såsom mineraluld ind i væggene, uden at ødelægge væggene mere end et lille hul med en boremaskine.

Også indvendige forbedringer var overvejet

På tredjepladsen var der tale om en indvendig forbedring. Her var det ønsket om nyt badeværelse, der tillokkede boligejerne. Dette er en dyrere investering end man går og tror, og i forhold til salgsprisen giver denne investering måske ikke helt det ønskede resultat. Når du skal lave forbedringer på dit hus, så kan disse inddeles i to ting. Den ene type forbedringer er de personlige forbedringer, der gør dig selv mere tilfreds med dit hus. Den anden type er de forbedringer, der øger din salgspris af huset.

Indvendig renovering kan godt øge salgsprisen, hvis der er tale om at skifte et meget gammelt køkken eller badeværelse ud med et mere moderne, men det er begrænset, hvor stor øgning, der kan forventes. I modsætning vil hulmursisolering, nye døre og vinduer, udskiftning af tag og lignende øge salgsværdien er dit hus mere betydeligt.